top of page
  • Foto van schrijverNathalie Taelman

Waarom versus hoe

Het loslaten van het waarom blijkt voor veel mensen een struikelblok. Ze zitten vast in bepaalde denkpatronen die ze alsmaar herhalen en die hen geen stap vooruit helpen.

Waarom moest dit nu net mij overkomen? Waarom voel ik mij zo slecht in mijn vel? Waarom blijven de problemen op mijn pad komen? Waarom lukt het mij niet om …?

Er kruipt veel energie in het telkens opnieuw proberen uitzoeken waar het verkeerd loopt in jouw leven. Soms kan die energie inzichten opleveren die je vooruit helpen. Meestal echter is die energie verloren en blijf je doelloos ronddwalen in het verleden.

Daarbij komt nog dat zo’n vragen niet echt bevorderend zijn voor een positief zelfbeeld. Als je in de waarom-vorm blijft denken, voel je je snel het lijdend voorwerp van je eigen leven. Precies alsof alle miserie jou overkomt, zonder dat je er zelf enige impact op hebt. Je zou van minder moedeloos worden.

Waarom-vragen houden je vast in een slachtofferrol.

Hoe-vragen laten je toe jouw zelfwaarde te behouden: Hoe pak ik dit best aan? Hoe is het mij in het verleden al eens gelukt om zo’n situatie op te lossen? Hoe zou mijn partner mij kunnen steunen bij het oplossen van dit probleem? Hoe kan ik voorkomen dat mij dat in de toekomst nog eens overkomt? Hoe zouden andere mensen kijken naar dit probleem?

Het is duidelijk dat hoe-vragen een heel ander gevoel opwekken dan waarom-vragen. Hoe-vragen stellen je in staat iets te doen aan de probleemsituatie. Je voelt je het leidend voorwerp van je eigen leven.

Durven kijken naar bestaande en nieuwe oplossingen blijft een uitdaging voor veel mensen. Hoewel ze weten dat de situatie waarin ze verzeild raakten zeer lastig is, blijven ze er angstvallig aan vasthouden. Het is immers wat ze best kennen, ook al lijden ze eronder. Ze zijn met die situatie vertrouwd en helaas soms ook vergroeid. Iets nieuws gaat vaak gepaard met een gevoel van onzekerheid.

In mindere momenten op gesprek gaan, kan dus zeker een klankbord zijn. Soms missen de reeds gevonden oplossingen het gewenste effect en ontbreekt het jou aan hoop en vertrouwen om nieuwe oplossingen te durven zien. Samen op zoek gaan naar sterktes en die dan gebruiken om het leven weer in eigen handen te nemen, is van groot belang. Jij bent en blijft de dirigent van jouw leven.

 

“I am not what happened to me.

I am what I choose to become.”

Carl Jung

 

Het besef dat je uit de slachtofferrol kan stappen en je leven in eigen handen kan nemen, schept een grote verantwoordelijkheid voor jezelf en jouw toekomst. Het betekent immers dat je je bewust wordt van je eigen kacht en “scheppings”vermogen om de toekomst te creëren die jij wil!

Dit blijkt niet zo evident. Mensen weten doorgaans héél goed te omschrijven wat ze niet meer willen. Wat ze dan precies wél willen, daar hebben ze eigenlijk nog niet echt over nagedacht.

Ze zitten zodanig vast in het verleden en alle problemen die daardoor aanwezig zijn in het hier en nu, dat ze vergeten hun blik te richten naar de toekomst. Dankbaarheid voelen voor het hier en nu is de eerste stap naar een nieuwe toekomst.

Denk eens na over wat er allemaal goed loopt in je leven. Ongeacht de problemen zijn er ongetwijfeld zaken die je voor geen geld zou willen missen: de liefde en aandacht van het gezin, de goede vriendschappen op de werkvloer. Of elke morgen jouw zen-moment in de douche dat genoeg energie geeft om de dag door te komen. Waar word jij gelukkig van? Een kop verse koffie ’s morgens bij het ontbijt? De hond die je kwispelend tegemoet loopt als je thuiskomt? Het lijken misschien kleine zaken. Tezelfdertijd geven ze zoveel energie en voldoening dat je ze op moeilijke momenten nog meer moet koesteren.

Als je genoeg houvast hebt in het hier en nu en je voelt je genoeg gesteund door zaken die er al zijn, dan kan je een volgende stap zetten en jezelf afvragen: “Waar wil ik naartoe?”

Het vergt enig denkwerk om te weten te komen wat precies je doel is. Dat heel concreet omschrijven is vaak een zeer moeilijke opdracht. Het is een zoektocht waarbij persoonlijke begeleiding een meerwaarde is. Als je een boei uitwerpt, weet je waarheen je moet varen.

Benieuwd naar mijn volgende nieuwsbrief?

Schrijf je in via Contact.84 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Buitengewoon

Ik herinner mij nog de woorden die ik als kind zo vaak hoorde van mijn moeder: “Doe maar normaal, dat is al zot genoeg.”

Spiegels

Graag wil ik deze nieuwe blog beginnen met een spreuk die voor mij heel belangrijk bleek te zijn.

Reiki

“Een geschenk aan jezelf”, met die woorden startte jaren geleden mijn Reiki opleiding.

Comments


bottom of page