top of page
  • Foto van schrijverNathalie Taelman

Hart versus hoofd

Het is voor veel mensen een moeilijke opdracht om te omschrijven waar ze naartoe willen met hun leven. Ze zijn op zoek naar richting en zingeving. De oorsprong van deze zoektocht vinden we vanbinnen in onszelf. We zijn allemaal naar hier gekomen met unieke gaven. In de hoop deze te mogen en durven ontplooien en delen met anderen.

Maar de meeste mensen zoeken een antwoord op die vragen vanuit een denkproces in hun hoofd. Daarbij vergeten ze dat een gevoel van voldoening altijd voortkomt vanuit een verbinding met het hart. Daar vind je de antwoorden die je op de juiste weg brengen. Alleen stemmen die antwoorden niet altijd overeen met wat in de maatschappij als “gewenst” wordt beschouwd. Alles hangt immers vast aan ego, status, diploma, geld, verdienste, materiële dingen.

De verbinding met het hart houdt daar echter helemaal geen rekening mee. Daar zitten je diepste wensen verborgen. Wachtend op een kans om tot leven gebracht te worden. Voor veel mensen blijven deze wensen opgeborgen uit schrik voor reacties van buitenaf.

Of we nu willen of niet, onbewust worden we in een keurslijf geduwd. Gestuurd vanuit onze opvoeding. Beïnvloed door sociale kringen, algemeen aanvaarde regels in de maatschappij, trends, stigma’s, …

Het vergt veel moed en overtuiging om buiten de lijntjes te kleuren en je ziele-weg te durven volgen. In eerste instantie is er de gigantische weerstand vanuit jezelf om een andere weg in te slaan. Jouw hart wil spreken, maar jouw verstand komt steeds aandraven met “plausibele” redenen om vast te houden aan wat je kent. Hoe slecht jij je er ook bij voelt, het bekende voelt tenminste vertrouwd aan, nietwaar?

Wij zijn geconditioneerd om meer geloof te hechten aan onze denkpatronen (hoofd/hersenen) dan aan onze gevoelens (hart). Nochtans spreken de wetenschappelijke vaststellingen deze redenering tegen. Het is immers aangetoond dat ons hart een elektrisch veld heeft dat ongeveer 60 keer groter is dan dat van onze hersenen. En ons hart heeft een magnetisch veld dat tot 5.000 keer krachtiger is dan dat van onze hersenen. Er is ook vastgesteld dat het hart méér signalen doorgeeft aan onze hersenen dan omgekeerd.

Denk je niet dat het dan ook de bedoeling is dat we meer durven luisteren naar ons hart? En iets minder naar onze gedachten?

Het klinkt natuurlijk eenvoudig. In de praktijk blijkt het niet zo gemakkelijk om ons gevoel te laten spreken en zegevieren. Als we dan toch onszelf overtuigen om de sprong te wagen en ons hart te volgen, dan staat de buitenwereld klaar om ons op andere gedachten te brengen.


 

“Life begins where fear ends.”

OSHO

 

Dat is de tweede weerstand waar we moeten tegen opboksen. Er zullen natuurlijk mensen zijn die jouw nieuwe levensweg zullen aanmoedigen. Koester deze helpers op jouw weg! Tezelfdertijd zullen er anderen zijn die zich op de één of andere manier bedreigd voelen door jouw nieuw levenspad. We zijn immers allemaal een spiegel voor elkaar. Als jij gedurfde keuzes maakt, worden anderen erop attent gemaakt dat zij blijven staan. Misschien zijn zij er nog niet klaar voor. Iedereen heeft immers zijn eigen tempo. Toch confronteert het hen met hun eigen struikelblokken en nodigt het hen uit om ook stappen te zetten die nodig zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling.

Meestal zien zíjzelf niet dat jouw nieuwe weg een uitnodiging is om zelf aan de slag te gaan. Vandaar dat er mensen in de weerstand gaan tegen jou. Want zeg nu zelf: als jij geen verandering teweegbrengt, dan worden zíjzelf ook “vrijgesteld” en hoeven ze niets te veranderen. Klinkt logisch, nietwaar?

Ik vertel dit niet om mensen te ontmoedigen. Integendeel. Ik wil dit inzicht graag meegeven omdat het zo waardevol is. Hun reactie op jouw veranderde levenspad zegt iets over henzelf en waar zij in vastzitten. Het zegt helemaal niets over jouw pad. Jij bent op dat moment een spiegel voor hen. Een uitnodiging voor hen om zelf aan de slag te gaan met thema’s die aandacht vragen in hun leven.

Laat jouw angst voor hun reactie je dus zeker niet tegenhouden om de keuzes te maken die jou dichter bij je hart brengen. Je wordt er niet alleen zélf beter van, je bent ook meer verbonden met je innerlijke bron. Je geeft op die manier ook anderen de kans om hetzelfde te doen, namelijk te kiezen voor verbinding met hun diepste zelf en de talenten die daar aanwezig zijn.

Ga er dus zeker voor! Kies voor een nieuwe weg, in verbinding met jouw hart! En wees een spiegel voor anderen. Toon hen dat - net als jij - zij ook de kracht hebben om andere, betere keuzes te maken. Met vallen en opstaan. Wees een steun voor elkaar. Durf jezelf kwetsbaar op te stellen door de moeilijke momenten te bespreken en te delen. Door toe te geven dat je bang bent. Dat maakt je menselijk. Dat maakt je authentiek. Dat maakt je mooi.

Benieuwd naar mijn volgende nieuwsbrief?

Schrijf je in via Contact.


135 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Buitengewoon

Ik herinner mij nog de woorden die ik als kind zo vaak hoorde van mijn moeder: “Doe maar normaal, dat is al zot genoeg.”

Spiegels

Graag wil ik deze nieuwe blog beginnen met een spreuk die voor mij heel belangrijk bleek te zijn.

Reiki

“Een geschenk aan jezelf”, met die woorden startte jaren geleden mijn Reiki opleiding.

Comments


bottom of page